Gedragscode GZVN leden, bestuur, trainers, supporters

Gedragscode Leden (pdf versie: PDFicon)

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Zwem volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
 3. Vind eerlijk en prettig zwemmen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en officials. Ben je niet akkoord met de genomen beslissingen bespreek dat dan met je trainer.
 5. Beïnvloed de scheidsrechter en officials niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teamgenoten of je ouders.
 11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.


Gedragscode Bestuur
(pdf versie: PDFicon)

 1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan
  voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 2. Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
 4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
 5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
 6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.
 7. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia.
 8. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
 9. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 10. Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.

Gedragscode Trainers (pdf versie: PDFicon)

 1. Wees redelijk in je eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
 2. 2. Leer je spelers dat de zwemregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
 3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
 4. Bedenk dat kinderen voor hunplezier zwemmen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het zwemmen. Verliezen trouwens ook.
 5. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
 6. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
 7. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de andere clubs.
 8. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan zwemmen.
 9. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
 10. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

Gedragscode Ouders en Supporters (pdf versie: PDFicon)

 1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
 2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te zwemmen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd minder goed heeft gezwommen.
 6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van alle zwemmers.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.